Porto Optimering

Vi kan genom ett avancerat system erbjuda våra kunder porto besparingar på sitt adresserade utskick. Genom att titta på volym, geografisk spridning, utdelningsdag etc, så tar vi fram den bästa tänkbara portokostnaden. Vi samarbetar med alla Sveriges postutdelare och är certifierade av Bring Citymail.

Analysen av era adressregister för eventuell portobesparing är helt kostnadsfri. Med vår analys är det inte ovanligt att besparingar upp emot 20% kan erhållas.

Alla vi i branschen vet att det jagas ören i alla hörn. Med vårt system för analys av era adressregister så kan besparingen bli mycket mer än så.

Vi kan även ta bort dubletter i era adressregister, så ni slipper betala porto för flera försändelser till samma mottagare. Postnummerrättning av adressater, så att utskicket inte riskerar att komma i retur, samt avancerad redigering av databaser är också några av våra specialtjänster.