Manuella tjänster

  • Postala sorteringar, till alla nordiska länder
  • Gruppreklamhantering
  • Manuella kuverteringar
  • Lagerhållning
  • Manuell etikettering

Vi har ett stort kontaktnät för manuellt arbete, om vår egen kapacitet inte skulle räcka till.